Portfolio

Gebiedsontwikkeling in het publieke domein

Projectleiding

Ruimtelijke Projecten

Ruimtelijke Strategische Visie voor economische speerpunten, Regio Rivierenland

Monitoring economische agenda 2016-2020, Regio Rivierenland

Intergemeentelijke Visie Lierdal, gemeente Heumen

Accounthouder aanleg keersluis, gemeente Heumen

Groenstructuurplannen, gemeente Haarlemmermeer  

Proces- en programmamanagement 

Ruimtelijke processen en programma's

Strategische gebiedsagenda 2030 Regio FruitDelta Rivierenland

Lobby en Branding Regio FruitDelta Rivierenland

Begeleiding bestuurlijke samenwerking 8 gemeenten recreatie en toerisme

Diverse onderzoeken Alterra, WUR op het gebied van landbouw, natuur, recreatie, water, innovatie

Wijkgericht werken en centrumontwikkeling, gemeente Heumen

Gebiedsontwikkeling

Waar in Nederland?

Regio FruitDelta Rivierenland

Gemeente Heumen

Dorpsentree en strand Beers

Raads- en commissiewerk gemeente Cuijk/Noord-Oost Brabant

Diverse plekken in Nederland ( o.a. Noord-Limburg, Noord-Holland)

Landgoed de Zomp, Overasselt